Det kan bli dyrt å ikke motta varsler fra Altinn

Stadig mer kommunikasjon går digitalt. Det gjelder også mellom det offentlige og næringsdrivende. Hvor mange brev får vi i posten i 2019? Offentlige instanser benytter seg ofte av Altinn som distribusjonskanal for å sende ut dokumenter. Det kan eksempelvis være varsler om manglede leverte oppgaver, purringer på manglende betalinger, varsel om tvangsmulkt eller melding om pliktig rapportering til SSB. Men leser du brevene som ligger i Altinn og får du varsel om dem?

I Altinn legger du selv inn hvilke telefonnummer og epostadresse du vil ha varsler til. Endrer du kontaktinformasjon må du huske å legge inn det nye. Logg deg inn i Altinn, velg profil, din kontaktinformasjon. Sjekk at informasjonen ligger inne på alle selskapene du representerer.

Er du usikker kan du kontakte din kundebehandler hos oss, så hjelper vi deg.